1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

آشنايي با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد باتاسیس مرکز رشد فن آوری فرآورده های دارویی قصد دارد تا رسالت خود را در جهت کار آفرینی و دستیابی به اهداف فوق الذکربه جامعه علمی کشور به انجام رساند. این  مرکز در اسفند ماه سال1383 تاسیس گردید و هم اکنون با آماده سازی زیر ساخت های لازم و بهره  گیری از توانایی های موجود در دانشگاه اعم ازنیروی انسانیمتخصص و آزمایشگاه های مجهز زمینه  جذب کار آفرینان را درمحیطی پویا و با نشاط فراهم آورد. همچنین این مرکز در حال آماده سازییک  واحد نیمه صنعتی استاندارد جهت استفادهکارآفرینان است. این واحد مشتمل بر بخش های تولیدی،  نیمه جامدات (قرص وگرانول) جامدات (کرم، پماد، لوسیون،شیاف) و مایعات (شربت، سوسپانسیون و  امولسیون) که نقشه سازه و تاسیسات آن آماده شده و مرحلهاجرایی خود را می گذراند.

  ذکر این نکته ضروری است که وجود این واحد بعنوان رکن اساسی در مرکز رشد تلقی می شود و  کارآفرینان حوزه علوم دارویی و بهداشتی بدون استفاده ازیک واحد صنفی با مجوز اداره صنایع قادر به  تولید محصول خود نخواهد بود.  مرکز رشد فـــن آوری فــرآورده های دارویــیدانشگاه علوم پزشکی مشهد از معدود مراکز رشدکشور  است که علاوه بر بخش ستادی به ساخت یکواحد تولیدی برای کارآفرینان خود نیز همت گمارده  است.

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 44 مهمان حاضر