1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

صنعتگران

صنعتگران:

طراحان، توليد کنندگان و متخصصين نصب و بهره برداري ماشين هاي داروسازي و فناوري های وابسته در صنايع دارويي، شيميايي و آرايشي مي توانند جهت ارائه خدمات فني مهندسي، پشتيباني، توليد و تجهيز و مشاوره در نصب و راه اندازي واحد هاي توليدي با مرکز رشد و شرکت هاي نوپا همکاري نمايند.

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 18 مهمان حاضر