1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

خيرين

خيرين:

افراد خير و داراي تمکن مالي در داخل و خارج کشور مي توانند با وقف دارايي و اموال خود يا مشارکت مادي و معنوي در جهت اجراي پروژه هاي حوزه سلامت مانند دارو، واکسن و .... ضمن کمک به کار آفريني، اشتغال و ارتقاي سطح سلامت جامعه از اجر و فیض معنوی نیز برخوردار گردند.

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 16 مهمان حاضر