1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

فرمهای پذیرش

فیلتر عنوان 

نمایش تعداد 

شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 فرم درخواست صدور/ تمديد پروانه ساخت و بسته بندي incubator 2447
2 فرم درخواست جهت حمايت از گواهینامه ثبت اختراع Administrator 1600
3 فلو چارت ثبت مالكيت فكري Administrator 1847
4 فرآیند پذیرش Administrator 1684
5 فرایند دوره‌ی رشد Administrator 1636
6 فرم گزارش پیشرفت کار دوره‌ی رشد مقدماتی (واحدهای R&D) Administrator 2031
7 فرم گزارش پيشرفت كار دوره‌ي رشد Administrator 1449
8 فرم گزارش بازدید از شرکت‌های فناور Administrator 2347
9 فرم كارشناسي اوّليه‌ي پذيرش Administrator 1681
10 فرم گواهی استقرار شرکت فناور Administrator 1636

صفحه 1 از 2

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 22 مهمان حاضر