1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

فرمهای پذیرش

فیلتر عنوان 

نمایش تعداد 

شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 فرم درخواست صدور/ تمديد پروانه ساخت و بسته بندي incubator 2465
2 فرم درخواست جهت حمايت از گواهینامه ثبت اختراع Administrator 1609
3 فلو چارت ثبت مالكيت فكري Administrator 1860
4 فرآیند پذیرش Administrator 1704
5 فرایند دوره‌ی رشد Administrator 1650
6 فرم گزارش پیشرفت کار دوره‌ی رشد مقدماتی (واحدهای R&D) Administrator 2046
7 فرم گزارش پيشرفت كار دوره‌ي رشد Administrator 1457
8 فرم گزارش بازدید از شرکت‌های فناور Administrator 2364
9 فرم كارشناسي اوّليه‌ي پذيرش Administrator 1695
10 فرم گواهی استقرار شرکت فناور Administrator 1649

صفحه 1 از 2

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 14 مهمان حاضر