1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

فرمهای پذیرش

فیلتر عنوان 

نمایش تعداد 

شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 فرم درخواست صدور/ تمديد پروانه ساخت و بسته بندي incubator 2420
2 فرم درخواست جهت حمايت از گواهینامه ثبت اختراع Administrator 1580
3 فلو چارت ثبت مالكيت فكري Administrator 1822
4 فرآیند پذیرش Administrator 1661
5 فرایند دوره‌ی رشد Administrator 1615
6 فرم گزارش پیشرفت کار دوره‌ی رشد مقدماتی (واحدهای R&D) Administrator 2005
7 فرم گزارش پيشرفت كار دوره‌ي رشد Administrator 1430
8 فرم گزارش بازدید از شرکت‌های فناور Administrator 2320
9 فرم كارشناسي اوّليه‌ي پذيرش Administrator 1652
10 فرم گواهی استقرار شرکت فناور Administrator 1614

صفحه 1 از 2

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 7 مهمان حاضر