1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

فرمهای پذیرش

فیلتر عنوان 

نمایش تعداد 

شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 فرم درخواست صدور/ تمديد پروانه ساخت و بسته بندي incubator 2488
2 فرم درخواست جهت حمايت از گواهینامه ثبت اختراع Administrator 1627
3 فلو چارت ثبت مالكيت فكري Administrator 1878
4 فرآیند پذیرش Administrator 1723
5 فرایند دوره‌ی رشد Administrator 1667
6 فرم گزارش پیشرفت کار دوره‌ی رشد مقدماتی (واحدهای R&D) Administrator 2066
7 فرم گزارش پيشرفت كار دوره‌ي رشد Administrator 1472
8 فرم گزارش بازدید از شرکت‌های فناور Administrator 2388
9 فرم كارشناسي اوّليه‌ي پذيرش Administrator 1721
10 فرم گواهی استقرار شرکت فناور Administrator 1673

صفحه 1 از 2

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 12 مهمان حاضر