1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

فراخوان

خيرين

آخرین به روز رسانی در شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۲ نوشته شده توسط Administrator يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

خيرين:

افراد خير و داراي تمکن مالي در داخل و خارج کشور مي توانند با وقف دارايي و اموال خود يا مشارکت مادي و معنوي در جهت اجراي پروژه هاي حوزه سلامت مانند دارو، واکسن و .... ضمن کمک به کار آفريني، اشتغال و ارتقاي سطح سلامت جامعه از اجر و فیض معنوی نیز برخوردار گردند.


صنعتگران

آخرین به روز رسانی در شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۲ نوشته شده توسط Administrator يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

صنعتگران:

طراحان، توليد کنندگان و متخصصين نصب و بهره برداري ماشين هاي داروسازي و فناوري های وابسته در صنايع دارويي، شيميايي و آرايشي مي توانند جهت ارائه خدمات فني مهندسي، پشتيباني، توليد و تجهيز و مشاوره در نصب و راه اندازي واحد هاي توليدي با مرکز رشد و شرکت هاي نوپا همکاري نمايند.

کار آفرينان

آخرین به روز رسانی در شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۲ نوشته شده توسط Administrator يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

کار آفرينان :

کارآفرینانی که داراي تجارب راه اندزي و اداره واحدهاي فناوري دارويي مي باشند، مي توانند به طرق مختلف با مرکز رشد همکاري نمايند:

-         بهره گيري از طرحهای پژوهشي محققین به منظور توسعه کاری

-         بهره گيري از پژوهشگران جهت توسعه واحدهاي تحقيق و توسعه

-         مشارکت مالي، فني و حقوقي آنها با افراد حقيقي و حقوقي تحت پوشش و حمايت از مرکز رشد در اجرای طرحهاي پژوهشي با قابليت تجاري شدن

-         ارائه امکانات توليدي و فني به واحد هاي کوچک جهت توليد در مقیاس نيمه صنعتي و يا اجاره کارگاه و تاسيسات توليدي به شرکت هاي نوپای متقاضي

            -         ارائه مشاوره مالي و فني به شرکتها ي نوپا


پژوهشگران

PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

پژوهشگران:

پژوهشگران و محققينی که داراي ايده با قابليت تجاري شدن هستند، مي توانند با درخواست پذيرش از مرکز رشد و طي مراحل قانوني از حمايت هاي آن مرکز مانند تامين محل کار، تلفن، اينترنت پر سرعت، خدمات مشاوره کسب و کار و حمايتهای اعتباري و مالي برخوردار گردند. اين مرکز به منظور حمايت از پژوهشگران و محققين بحث مالکيت فکري، آموزش و ثبت اختراع را در برنامه کاري خود قرار داده است. پژوهشگران، محققين و اعضاي هيت علمي مي توانند با ارائه تجارب خود و همکاري با واحدهای فناوري به عنوان مشاور نیز همکاري نمايند.


رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 5 مهمان حاضر