1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

فرمهای پذیرش

فرم درخواست صدور/ تمديد پروانه ساخت و بسته بندي

PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط incubator چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۳۹۱

 

فرم درخواست صدور/ تمديد پروانه ساخت و بسته بندي


فرم درخواست جهت حمايت از گواهینامه ثبت اختراع

PDFچاپنامه الکترونیک

 

فرم درخواست جهت حمايت از گواهینامه ثبت اختراع

                                              جهت در يافت فرم کليک نماييد

فلو چارت ثبت مالكيت فكري

PDFچاپنامه الکترونیک

 

فلو چارت ثبت مالكيت فكري 

 جهت دريافت فلوچارت کليک نماييد

 


فرآیند پذیرش

PDFچاپنامه الکترونیک

فرایند دوره‌ی رشد

PDFچاپنامه الکترونیک

فرایند دوره‌ی رشد
صفحه 1 از 3

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 9 مهمان حاضر