1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟


 

تعداد رای دهندگان
219
نخستین رای
چهارشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۹
آخرین رای
چهارشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۱

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

Hits Percent Graph
عالی 95 43.4%
متوسط 94 42.9%
خوب 26 11.9%

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 21 مهمان حاضر