1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟


 

تعداد رای دهندگان
212
نخستین رای
چهارشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۴۹
آخرین رای
سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۵۹

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

Hits Percent Graph
عالی 95 44.8%
متوسط 88 41.5%
خوب 25 11.8%

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 16 مهمان حاضر