سازمانهاي ارائه دهنده تسهيلات

ردیف

نام سازمان

وب سایت

1

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

www.insf.org

2

صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران

www.rdfund.ir

3

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه الکترونیک ایران (وزارت صنایع)

www.ecs.org.ir

4

سازمان صنایع کوچک

www.sme.ir

5

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران(بانک مرکزی و بانکهای تجاری)

www.irantechfund.com

6

تبصره ٣ (دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری)

tco.ac.ir

7

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

www.irost.org

8

طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع رسانی (تاوا)

www.irtip.ir

9

طرح توسعه كارآفرینی سازمان گسترش و نوسازی

www.irankarafarin.com

10

مدیریت ایجاد وتوسعه طرحها سازمان گسترش و نوسازی

www.idro.org

11

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك

www.Esfrd.ir

12

شركت توانیر دبیرخانه ماده 68 برنامه سوم توسعه

www.tavanir.org.ir

13

شرکت نوسازی صنایع ایران

www.irci-co.com

14

طرح كمك به نمونه‌سازی وماشین آلات و تجهیزات صنعتی

www.irtdp.com

15

سازمان صنایع كوچك و شركت شهركهای صنعتی

www.iraniec.ir

16

نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال

www.jobportal.ir

17

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري   

 

http://www.isti.ir/

18

بنياد ملي نخبگان

http://bmn.ir

19

فن بازار ملی ایران

http://www.techmart.ir/fa/